Cenovnik

Cene su kompleksna stvar u ovoj delatnosti i ne mogu se iskazati linijski ili tipski jer odlučivanje o visini cene usluge zavisi od više faktora.

 

  • Prvi faktor je kilometraža.
  • Drugi faktor je provedeno vreme u transportu.
  • Treći faktor je broj potrebnih izvršilaca.
  • Četvrti faktor je angažovanje stručnih lica (lekara).
  • Peti faktor je potrebna stručna medecinska oprema.
  • Šesti faktor je zdravstveno stanje pacijenta (procena rizika) itd.

 

Vrlo smo povoljni!

Nismo najjeftiniji ali opravdavamo cenu nivoom usluge!